Göran Bredinger-Stipendiet

Vi söker dig som är samhällsentreprenör och på ett framgångsrikt sätt har utvecklat och förverkligat en innovativ lösning som bidrar till att lösa ett samhällsproblem och som på sikt har potential att skapa tillväxt.

Göran Bredinger-Stipendiet kommer att delas ut i samarbete med Mötesplats Social Innovation från och med 2014. Stipendiet omfattar 50 000 kronor och delas ut till en ung samhällsentreprenör som uppfyllt nedanstående kriterier.

Med samhällsentreprenörer menar vi ….
•Entreprenörer som bidrar till nyskapande lösningar på samhällsutmaningar
•Drivs av resultaten för samhället
•Har en affärsmodell som gör företaget livskraftigt och tillväxtinriktat

Kriterier för att utses till årets stipendiat

•Entreprenören ska bidra till att lösa ett samhällsproblem.
•Affärsidén ska vara nyskapande, genomförbar och tydlig.
•En affärsmodell som visar att idén är ekonomiskt livskraftigt.
•Kan visa goda resultat
•Är verksam i Sverige
•Är i ett tidigt skede
•Är mellan 20-30 år

 

Läs mer om stipendiet här

Tidigare stipendiater 

Hör tidigare stipendiater berätta om vad stipendiet betytt för dem i filmerna nedan: